onsdag 26 september 2012

Vill man endast gynna hemtjänstföretagen?

Ger nyhetsartikeln om hemtjänstföretag en korrekt bild? Ja, då blir även jag fundersam. Uppsala kommun tänker sig kunna ha en indelning av hemtjänsten med avseende på kvalitet. Nyordningen, om den blir av, beror på att man inte alltid håller måttet. Vissa företag ska ge enklare service, andra ska ge kvalificerad vård.

Tanken är intressant endast om idén gäller hela hemtjänsten, inte enbart den man köper av hemtjänstföretag.
Kritiken, som handlar om att perspektivet syns vara föetagens, i stället för serviemottagarens, känns befogad.    
Hur ska man kunna jämföra kommunens produktion med företagens om man inte verkar på samma villkor?
Skicka en kommentar