onsdag 26 september 2012

Ett dåligt beslut om Tintin, var kanske ändå positivt

Tintin blir kvar. Jag bryr mig inte så mycket om Tintin. Men debatten om att kasta ut den från Kulturhuset har varit viktig. Finns det litteratur, som bör förbjudas? Egentligen inte. Det måste vara upp till var och en att avgöra vad man ska läsa.
Men barn då? Kan barn avgöra vad som är bra och vad som är dålig litteratur? Nej, men det kan inte alla vuxna heller. Men vem ska då göra det? Självklart individen själv. Inte anställda vid kulturinstitutioner.
Men finns det då inga gränser? Om det fanns barnböcker, som beskriver våld på ett positivt sätt, våld som lämplig konfliktlösningsmetod; ska sådana tillåtas? Nej, absolut inte. Men var går gränsen och vem ska dra den?
Diskussionen måste också inkludera andra medier. Om forskning visar att unga människors syn på våld påverkas av olika spel, ska man inte begränsa tillgången till dessa?

Beslutet om att förbjuda Tintin, ett beslut, som man ändrat, har lyft fram den viktiga frågeställningen om allt ska vara tillåtet. Vad ska tillåtas och vem ska dra gränsen?
Skicka en kommentar