tisdag 25 september 2012

Bilda ett tydligt högerparti

I en artikel nyligen förs ett resonemang, som grundas på uppfattningen att vårt val av parti handlar om ideologi. Dock vet vi att ideologier inte längre finns och att val av parti, i allt högre grad, utgår från utspel och partiledarens framtoning. Kan man åstadkomma en viss mediebild av ledaren kan denna förändra opinionssiffrorna. Och, med pengar kan det vara möjligt. Sådana finns det ju gott om hos Centern liksom hos Socialdemokraterna.
Om Annie Lööf får klart för sig att hon inte kan fortsätta att klä sig i vitt och med ett par utspel med tydlig högerinriktning kan siffrorna förbättras. Slå ihop Centern med Kristdemokraterna och vädra, genom det nya partiet, gamla högerståndpunkter, kan vara ett sådant utspel. För reaktionärer finns det gott om. Då får vi, som vill satsa på Socialliberalismen också en tydlig motståndare och kan återinföra en ideologisk debatt
Skicka en kommentar