onsdag 26 september 2012

Det är politiken, som avgör

"Det är cheferna som avgör" är rubriken på dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning. Jag är inte säker på att det är detta artikelförfattaren skriver. Chefernas kunskaper är en viktig faktor däremot. Stockholms läns landsting tas som exempel på hur jämlik och jämställd vård givits hög prioritet. I Stockholms län har man politiskt fastställt krav, man arbetar med att ta fram nyckeltal, policy och riktlinjer. Jag tror, men vet inte säkert, att man politiskt regelbundet följer upp de politiska besluten. Man skulle kunna säga att det är politikerna, som avgör.
Politikerna i vårt landsting kan nu lära av politikerna i Stockholms län. Det är den politiska viljan och de politiska intentionerna, som måste uttryckas. Om inte förutsättningar finns för förverkligande måste förutsättningarna skapas. Är kunskapsbrist en förklaring får man anordna utbildning. Men, som sagt, det är politiken som avgör.
Skicka en kommentar