måndag 24 september 2012

Personlig assistans en socialliberal hjärtefråga


Artikel i Dagens samhälle:

Nu hotas rätten
till personlig assistans

Funktionshindrade personer fråntas allt oftare rätten till personlig assistans trots att varken lagen eller funktionshindret har ändrats. En undersökning som FUB genomfört ute i kommunerna visar att Försäkringskassans restriktivare behovsbedömningar får allvarliga konsekvenser.

Nu måste de socialliberaler, som Bengt Westerberg visade vägen, träda fram. En huvuduppgift för ett socialliberalt parti är att ställa upp för de människor, som behöver vårt gemensamma stöd. Solidaritet här och nu och med kommande generationer är en av de viktiga delarna av en socialliberal politik.

Skicka en kommentar