måndag 5 november 2012

En mer rationell hantering av läkemedel

Läkemedel räddar liv varje dag, men hur åstadkommer vi en rationell läkemedelshantering? Den irrationella hanteringen medför tyvärr stora onödiga kostnader och lidanden. Läkemedelskostnaderna i Sverige uppgår till cirka 30 miljarder kronor. Kostnaderna för läkemedelsproblem, biverkningar och beroende uppgår till 12 till 20 miljarder kronor per år. Läkemedelsbiverkningar står för över 7% av alla inläggningar på sjukhus och 12% på svenska internmedicinska kliniker. Endast 30-60% av behandling med vanliga mediciner mot depression, högt blodtryck etc. har bevisad effekt. Sjukvården brottas med detta problem. Vinstintresset tycks fortfarande ha ett fast grepp. Politiker och medicinsk profession måste bli mycket mer bestämda i sina relationer till läkemedelsindustrin. Av både mänskliga och ekonomiska skäl måste krafttag tas. Ett första nödvändigt steg är att föra samman politiker, medicinsk profession och läkemedelsindustri. Alla med olika intressen varav vinstintresset förefaller att för närvarande ha totalgreppet.
Skicka en kommentar