söndag 4 november 2012

Öka acceptansen av EU-samarbetet

Europeiska Unionen är ett miljö- och fredsprojekt. Hur många gånger har vi hört detta sägas och sett detta skrivas. Ja, inte en gång för mycket. Tyvärr tycks tveksamheten till organisationen öka i Sverige. Här finns en politisk utmaning av stora mått. Men den politiska uppgiften får inte begränsas till att försvara EU, den måste också handla om att förändra EU. För visst krävs förändring. (Vilken organisation behöver aldrig förändras?). Hur länge ska, till exempel, nuvarande jordbrukspolitik bedrivas. Hur länge ska EU ägna sig åt att med bidrag stötta konventionella odlingsformer? Jo, jag har förstått att det handlar om konkurrens. Men kan konkurrenskraft skapas på andra vägar än med rena ekonomiska bidrag? En satsning på en ekologiskt hållbar produktion och på folkhälsa kanske vore på längre sikt mer framgångsrik. Kanske krävs mer forskning, forskning, som skulle vinna på om den bedrevs i samverkan just inom EU och som också omfattar energiområdet. Jag vill också se gemensamma tag för en ickevåldskultur. Om svenska politiker antog dessa, i sak viktiga, utmaningar skulle det kunna bidra till ökad acceptans och stöd för det Europeiska samarbetet
Skicka en kommentar