söndag 4 november 2012

Mer ideologi och avideologisering

Jag lyssnade intresserat på God Morgon Världen, som vanligt. Tänkandet kring svensk politik innehåller inte något nytt. Mest intressant var frågan om huruvida man tror att blockpolitiken överlever nästa val. Någon trodde att vi kan få se helt ny regeingssammansättning, kanske rent av M plus MP. Själv tror jag inte alls att blockpolitiken upphör, ja inte ens att Alliansen upphör. Tyvärr. Den är odemokratisk och hämmar nytänkande. Hur ska, till exempel, ett socialliberalt parti bidra till utvecklandet av politiken om man är bundet av ett stort partis dagordning. Det sossehat, som tillåtits gro inom Folkpartiet torde inte göra möjlig den koalition, som sakligt vore både möjlig och kanske önskvärd (dock beroende på den fortsatta utvecklingen inom Socialdemokratin). Jag tror vi får se en fortsatt avideologisering av svensk politik. Jag har skrivit det förr; amerikansk politik, om man begränsar analysen till de två presidentkandidaterna, är mer ideologisk än svensk dagspolitik. Vi har lärt oss att partierna i USA är mer valorganisationer än sammanslutningar för människor med samma ideologiska syn. Är det så att vi ser en förskjutning mot mer ideologi i USA och mot mindre ideologi i Sverige. Sannolikt för tidigt att uttala sig om. Klart är att utvecklingen i Sverige bekymrar, åtminstone mig. Jag är orolig för att Mitt Romney ska segra. Jag är orolig för att han vill utsätta världen för ökade hot genom att satsa mer på vapen och krig. Jag är orolig för att det som är början (fastän en liten början) ,till solidariskt anssvarstagande i USA, snart ska övergå i fortsatt och ökad egoism. Jag tar mig för pannan när jag hör varningarna från Romneylägret för socialism om Obama får fortsätta. Förbättrade möjligheter för fattiga att få sjukvård kallar Romney socialism. Skrämmande. Nu håller vi tummarna för Obamaseger
Skicka en kommentar