söndag 4 november 2012

Partierna får etthundrasjuttio miljoner kronor

Etthundrasjuttio miljoner kronor har beviljats de politiska partierna som stöd i ett demokratiskt arbete. Visst känner man att man inte alltid klarar att vara objektiv. När jag ser att Sverigedemokraterna får tolv miljoner kronor får jag en obehaglig känsla. Men på ett intellektuellt plan inser jag att detta är självklart, sett i relation till bidragen till övriga partier. Att SD tar som sin uppgift att sprida en ojämlik syn på människor ska dom kanske ha rätt att göra, eller...? Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier Ansökningar om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2012 – den 14 oktober 2013 har kommit in från samtliga riksdagspartier. Partibidragsnämnden har den 31 oktober 2012 beslutat om följande stöd för bidragsåret 2012/13: Parti Summa Socialdemokraterna 46 854 300 kr Moderaterna 42 549 150 kr Miljöpartiet 14 409 900 kr Folkpartiet 14 528 100 kr Centerpartiet 14 178 450 kr Sverigedemokraterna 11 955 300 kr Kristdemokraterna 12 779 850 kr Vänsterpartiet 12 597 600 kr Totalt 169 852 650 kr
Skicka en kommentar