lördag 17 november 2012

Kommer 4

En fjärde strategi för politisk styrning heter, enligt mitt sätt att se på politik, formerna för den politiska styrningen. Nuvarande form, som gäller vid landstinget, i teorin, skulle nog kunna fungera någorlunda. Men det stora problemet är att man inte följer i praktiken vad som gäller teoretiskt. När jag skriver "någorlunda" menar jag att det mest riktiga vore nu: Utse ansvariga styrelser för sjukvården vid Akademiska sjukhuset, sjukvården vid lasarettet i Enköping, primärvården respektive tandvården. Politikerna måste koncentrera sig på målformuleringar, uppföljning och att fatta beslut grundade på uppföljningen.
Skicka en kommentar