lördag 17 november 2012

Kommer

Personalen kommer att få mer tid för patienterna, säger högste chefen för Akademiska sjukhuset. Gör han det mot bakgrund av något beslut i styrelsen för sjukhuset? Eller är det så att beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen signalerat om avtalsbrott? Avtalsbrott i form av att kvaliteten inte är den man avtalat om. Nu vill jag veta vad Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har avtalat, jag vill veta om den styrelsen anser att Produktionsstyrelsen lever upp till avtal och jag vill veta vilka beslut Produktionsstyrelsen har fattat med anledning av eventuella invändningar från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Jag utgår från att information till Uppsala läns medborgare kommer
Skicka en kommentar