lördag 17 november 2012

Nya utsläpp

Vi kan ständigt läsa om nya utsläpp i Östersjön. Den svenska kustbevakningen avslöjar varje år flera hundra utsläpp bara i svenska farvatten. Tiotusentals fåglar dödas av olja. Endast ett litet antal fall per år har kunnat härledas till utsläpparen. Av dessa har inget lett till straffrättsliga åtgärder. Det är alltså hög tid att skärpa lagstiftningen och stärka kustbevakningens möjligheter att upptäcka förorenarna. Dessutom är det viktigt att vi får ett harmoniserande avfallssystem i våra hamnar kring Östersjön. Det skulle bland annat innebära att alla hamnar kring Östersjön skulle ha möjlighet att ta emot oljevatten från fartygen och ge fartygen möjlighet att lämna hamnarna utan något avfall. Det kommer att vara mycket fördelaktigt för miljön runt Östersjön, och leda till färre utsläpp av olja.
Skicka en kommentar