lördag 17 november 2012

Kommer 2

Alternativa driftformer är en form för att, inte bara pressa kostnaderna, utan också för att finna berika verksamhet med nya idéer. Ska man för skattepengar köpa vård är ett viktigt krav att man kan teckna heltäckande avtal. Tecken tyder på att så inte är fallet i dag. För en utomstående känns det självklart att man ska ligga lågt med att köpa vård i avvaktan på att kunskap erhållits för att skriva avtal, som uttrycker de krav man vill ställa och som omöjliggör vinstuttag på bekostnad av kvaliteten. På längre sikt måste gälla att den som ska driva en verksamhet är den, som kan ge den effektivaste och bästa vården. Den ska vara solidariskt finansierad och ges på, för alla, samma villkor. Men visst inser jag att här är fråga om ett arbete, som måste få ta tid. Tydlighet i fråga om strategin med alternativa driftformer kommer
Skicka en kommentar