lördag 17 november 2012

Nog med lagar


Flera lagar styr patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetslagen, Sjukvårdslagen och Lag om Patientnämnder är de tre viktigaste. Vi behöver inte fler lagar. Vi behöver politiker, som tar patientsäkerhetsarbetet på större allvar än för närvarande och vi behöver hjälpa patienter till att våga och kunna ställa krav. I en liten skrift från organisationen Kommuner och landsting beskrivs på ett förträffligt sätt hur patienterna kan vara med och påverka. Hur har landstingen spritt dessa råd bland länets patienter? Hur har varje patient rekommenderats att, till exempel, förbereda sig, fråga om fortsatta vården och lära sig om läkemedlen?  Hur har patienterna informerats om sina möjligheter att klaga. Patienten ska veta att den kan vända sig till antingen Socialstyrelsen eller länets patientnämnd.

Skicka en kommentar