lördag 17 november 2012

Patientnämnd

Varje kommun och varje landsting är skyldig att ha en patientnämnd. I de flesta län har kommunerna tecknat avtal med landstinget om gemensam nämnd. Dess främsta uppgifter är att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i sjukvården och att främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal. Härtill kommer att Patientnämnden ska vara en väckarklocka för andra politiska organ. Vårdskadorna orsakar onödigt lidande och har beräknats kosta 5, 7 miljarder kronor årligen, vilket innebär att 20% av vårdbudgeten upptas av kostnader för vårdskador. Patientsäkerheten måste därför användas som även ett viktigt politiskt styrmedel. Vad politikerna måste inse är att patientsäkerheten är en
Skicka en kommentar