tisdag 6 november 2012

Politisk styrning

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll. Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut? Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion. Pris: 2000 kr per tillfälle Harald Nordlund Sehlstedtsgatan 4 754 41 Uppsala telefon: 018-323244 0760-163244 ----------------------------------------------- e-post: harald.nordlund@gmail.com harald.nordlund@socialliberal.nu http://haraldiuppsala.blogspot.com www.twitter.com/haraldnordlund -----------------------------------------------
Skicka en kommentar