måndag 5 november 2012

Vilket ansvar har programledaren

Ring P! ger människor möjlighet att tycka till. Men vilket ansvar har programledaren? Oförskämdheter stoppas för det mesta effektivt och snabbt. Men hur ska okunskap hanteras? Är det programledarens sak att ge fakta och rätta när felaktigheter uttalas? Ett par exempel är samtalet om ROT och RUT och om LKAB. I det förstmämnda talades om ROT och RUT som bidrag och orättvisan att detta "bidrag" inte kommer de fattigaste till del. Borde programledaren ha sagt att ROT och RUT inte är till för att utjämna inkomstskillnader utan för att stimulera företagandet. I fråga om LKAB kände inte till skillnaden mellan VD - skap och ordförandeskap. Wallenberg har utsetts till ordförande. Jag tror inte någon skulle komma på att utse honom till VD. Ska vi kanske utgå från att lyssnarna är upplysta och att därmed felaktigheter inte spelar någon roll, eller är det så att inlägg med felaktigheter bidrar till att öka okunskapen i samhället.
Skicka en kommentar