lördag 29 december 2012

Bra Björklund

En efter en håller partiledarna jultal. De flesta låter bra. Det är också svårt att ha invändningar mot det som sägs i talen. Men sen då? Hur ska vi komma till det tillstånd man talar om? Ofta känns det som om de vackert formulerade talen bara tonar bort. Och också glöms bort.
Det finns emellertid ett undantag. Jan Björklunds jultal har ett mycket angeläget innehåll och ett innehåll, som överensstämmer med den politik han driver som utbildningsminister.
För att vi ska åstadkomma det hållbara samhället, ibland känns detta som endast en utopi, måste besluten fattas mot bakgrund av, bland annat, erfarenheter. En förutsättning för hållbarhet är ickevåld. För att nå framgång i ickevåldskampen måste vi ha kunskap om det våld som omger oss och det våld som utövats historiskt.
Ungefär så här menade Björklund i sitt jultal. Tack Jan.

Skicka en kommentar