fredag 21 december 2012

Sjuksköterskor

Kön till ortopeden vid Akademiska sjukhuset är lång. För att leva upp till vårdgarantin utförs en hel del operationer på andra sjukhus. Olägenheter finns med detta, men för de flesta tycks flyttningen fungera ganska bra. Ett problem är dock att man måste ligga på för att få sin rätt. Det är en ordning, som skapar ojämlikhet.

Nu visar det sig att en del planerade operationer måste inställas, på grund av brist på sjuksköterskor. Visserligen har rekrytering genomförts, men resultatet av denna kommer att visa sig först en bit in på nya året. En gräsrot undrar varför man inte har bättre framförhållning. Jag skulle vilja se ett uttalande från styrelsen för Akademiska sjukhuset.
Skicka en kommentar