söndag 23 december 2012

Livvakter har övat i Uppsala

Allt fler livvakter. Hoten och våldet tycks öka. Behoven av skydd för enskilda personer sägs öka. Hur möter vi den här utvecklingen? Jo, fler vakter och poliser.
I USA pågår en debatt om vilka åtgärder, som nu krävs efter den hemska massakern i en skola. Begränsa möjligheterna till vapeninnehav, säger några. Presidenten tycks vara av den uppfattningen. Mer vapen förespråkar många. Inte en enda politiker har jag hört ta upp diskussion om hur vi kommer åt orsakerna till våld. Varken här hemma eller i USA hörs ordet ickevåldskultur uttalas. Vi vet att våld har aldrig på ett framgångsrikt sätt kunnat bekämpas med våldsmetoder. Trots det är många politikers tro att vakter, poliser och vapen är lösningar på problemet.
När ska politiker inse att ämnet livskunskap måste in i förskolan och bli ett skolämne från första skolåret.
Skicka en kommentar