söndag 23 december 2012

En debattartikel

Två landstingsråd skriver i dag på debattplats i Upsala Nya Tidning om en politik för bättre hälsa. Jaha, tänker jag. Vad i denna artikel ska ge upphov till debatt? Hur sker urvalet? Kan man skriva hur platt som helst bara man har landstingsrådstitel? Majoriteten i landstinget kan, på sin höjd, säga att den lilla kritik, som riktas mot den, är orättvis. Men vilka är dom politiska beslut man vill ska fattas? Jo, ett. Starta en försöksverksamhet.
När ska landstingspolitiker inse att man måste ta tag i taktpinnen och börja styra. Ambitionerna härvidlag saknas helt hos oppositionen och i hög grad hos majoriteten.
En liten notering i kanten: hanteringen av svenska språket borde vara bättre. Hur kan man få till en sådan här mening: "Socialdemokraterna anser att ansvaret både är individens och samhällets....."?
Skicka en kommentar