lördag 29 december 2012

Experter kritiserar skolförsäljning

Uppsala kommun planerar att sälja skolor till sig själv. Visst får kommunen effekt i sin budget, Men det som sker är att de nybildade bolagen lånar pengar, alltså innebär försäljningen i realiteten att kommunen lånar pengar för att rusta upp skolorna. Varför gå omvägen över bolag, kam man undra. Ett skäl kan vara att bolagen är bättre på att förvalta än kommunala förvaltningar är. I detta ligger dock ingen självklarhet.
Jag instämmer i den uppfattning, som länge rått i Folkpartiet om att kommuner ska inte äga bolag. Bolag tillhör den privata marknaden. Vår solidaritetsorganisation, kommunen, ska ha så öppna driftsformer som möjligt. Mer logiskt än att bilda kommunala bolag vore att sälja till privata företag. Dock är den åtgärden tveksam ur andra aspekter. Det är, till exempel, svårt att veta vid vilken tidpunkt en försäljning ger optimalt utfall. 
I nuläget tycks, för en medborgare på avstånd, det klokaste vara att kommunen lånar pengar för att rusta upp. Hur lånekostnaderna ska finansieras är dock en fråga för en noggrann budgetprocess, men torde knappast vara möjlig utan skattehöjning. 
Skicka en kommentar