lördag 29 december 2012

Kvalitetsförbättring raserar budget

I torsdags kunde vi läsa om att primärvårdens budget överskrids på grund av att vårdcentraler ökat kvaliteten. Kvalitetsförbättringen består av, i huvudsak, ökat öppethållande.
Än en gång är det någonting jag inte förstår. Den organisation landstinget säger sig ha innebär att beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, har tilldelats pengar av landstingsfullmäktige. HSS köper sedan sjukvårdstjänster, bland andra, primärvård, av Produktionsstyrelsen. I det avtal, som måste tecknas ska både kvalitet och kvantitet regleras. Det innebär, bland annat, att öppettiderna reglerats i avtal. Men, under pågående avtalstid har alltså öppettiderna ändrats.
Har öppettiderna ändrats för att nå upp till en överenskommelse i avtal? Varför har pengar för detta då inte ingått i ersättningen från HSS till Produktionsstyrelsen, PS?
Har ersättning utgått från HSS till PS? Om ja, varför har då PS inte fördelat alla medel till vårdcentralerna?
Har öppettiderna ändrats utan att detta avtalats? Varför har då inte styrelsen för vårdcentralerna reagerat och agerat?
Prio ett är att öka tillgängligheten, läser jag. Men hur är detta sagt?
Många frågor söker ett svar.

Skicka en kommentar