söndag 30 december 2012

Skandalerna kan ha skadat SD

Novus sammanställning av opinionsläget för de politiska partierna december 2012 är dyster läsning. Den är dyster på grund av att mitt eget parti ligger kvar på en låg nivå och att Sverigedemokraterna fortsätter att öka. Dess starka ställning i opinionen torde kunna förklaras av, bland annat, att partierna misslyckats i sin opinionsbildande roll. Den förändring av partierna från sammanslutning för personer med en viss ideologisk syn på samhället till valorganisationer lämnar plats för ett parti, som bygger sitt budskap på, bland annat, okunskap.
I den enda kommentar till opinionsläget jag hittills i dag tagit del av sägs Sverigedemokraterna inte ha förlorat på skandalerna. Är det så säkert? Tänk om det är så att partiet skulle ha legat på ännu högre nivå om inte skandalerna funnits eller, rättare sagt, avslöjats.
Varför i all sin dar har partierna inte försökt fördöma den människosyn, som SD står för. Varför har man inte försökt förklara att skandalerna inte är bara några tillfälliga händelser, som är övergående, utan  uttrycker drag, som för tankarna till hemska inslag i Europas historia.
Jag är rädd för att, när skandalerna kring SD fallit i glömska, stödet för partiet ökar ytterligare. Övriga partier måste ta sitt opinionsbildaransvar
Skicka en kommentar