fredag 7 december 2012

Läxhjälpsavdraget

Tillämpningen av RUT debatteras flitigt. RUT kom till för att göra vissa svarta jobb vita och för att skapa fler jobb. Vissa invändningar framfördes. Vilka gynnas och vilka missgynnas. Nu har regeringen velat precisera sig, eller ska det kallas, utvidga möjligheterna till subventioner. Ska man kunna få en reduktion för att anlita någon som blandar drinkar på en fest. Ja, enligt gällande regler, uppenbarligen. Även hjälp med läxor till bar på grundskolenivå ger reducering. 
Dock har inte varit möjligt att få reduktion för kostnaderna för läxhjälp för gymnasieelever. Detta har man nu ändrat på.
"HUS-avdraget kompletteras med läxhjälp från den 1 januari 2013. Det innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
Bakgrunden är att det har visat sig vara svårt att tillämpa reglerna om skattereduktion för läxhjälp i samband med barnpassning. Genom att skilja på läxhjälp och barnpassning ska det bli mindre problem med kontroller och gränsdragningar.
Förslaget beräknas minska statens skatteinkomster med 10 miljoner kronor 2013 och därefter med 25 miljoner kronor per år."

Jag kan inte låta bli att tänka mig in i en situation med RUT-avdrag för läxhjälp när jag själv gick i skolan. Vi hade förmånen, dock, av att ha bra lärare. Endast ett fåtal familjer hade inkomster högt över   vad övriga hade. Just dessa skulle ha utnyttjat möjligheten med RUT. Nog skulle vi övriga ha upplevt orättvisa. Tänk om min idol Bertil Ohlin varit med om att föreslå fördelar för dom som var rikast. Nej det hade varit otänkbart för denna socialliberal.
I dag skäms jag för att mitt parti står för ett sådant här orättvist beslut. Det kan vara så att man gjort det under galgen. Men det endast förklarar, men ingalunda ursäktar. 
R
Skicka en kommentar