måndag 22 april 2013

För över allt kommunalt ansvar till staten??? Eh...

Många gånger har jag känt mig nöjd med att bo nära ett universitetssjukhus. Nära och kvalificerad vård. Men inte alla har det så. Är det rimligt med de enorma skillnaderna i kvaliteten i dessa avseenden? Nej det kan det inte vara. Lägg all sjukvård på staten, då blir vi rättvist behandlade.

Nästan dagligen får vi exempel på stora skillnader i omhändertagandet av våra äldre. Skillnader, som ibland är geografiska. Ska det bero på var mina föräldrar bor om dom ska få bra omsorg? Nej absolut inte. För över ansvaret för äldrevården och omsorgen till staten

Jag såg nyligen nyhetsinslag från några förskolor där barngrupperna är stora och personaltätheten låg. Det bror på var man bor om barnen i förskolan ska få delta i pedagogiska aktiviteter. Låt staten ta hand om förskolorna, så löser det sig.

men vänta nu. Staten stiftar ju lagar och beslutar om förordningar och riktlinjer. Trots det finns enorma skillnader. Tänk om det är staten, som inte klarar sina åtaganden, nämligen att se till att lagar och regler efterlevs. Och om det är så, hur ska den då klara att driva verksamheter? Nej för guds skull, för inte över till staten. Några av oss minns hur dåligt man skötte viss verksamhet, som nu är kommunalt ansvar
Skicka en kommentar