måndag 22 april 2013

Förnybart växer

Mycket pågår i fråga om utvecklandet av den förnybara energin. I flera länder är beslutsamheten om att fossila bränslen ska bort. Men omställningen kräver politisk vilja.
Svensk energipolitik innebär både och, det vill säga, behåll kärnkraft och satsa på förnybart. Den helhjärtade satsningen uteblir och risken är att när ingen har råd att bygga kärnkraftverk har vi halkat efter i både forskningen om och byggandet av förnybar energi

Sydkorea sätter upp ambitiösa mål för att utöka den förnybara energin. Målet är att till 2030 installera 23 gigawatt vindkraft motsvarande ungefär 10 procent av elbehovet.

Ett vindkraftverk helt utan rörliga delar håller på att utvecklas av forskare vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna. Det rapporterar tidningen Ny Teknik.

Kanadensiska forskare har utvecklat en banbrytande ny teknik som kan bli användbar för att lagra överflödsenergi från exempelvis sol- och vindkraftverk, enligt en rapport i tidskriften Science. Energin lagras genom storskalig elektrolys med vatten, men i stället för att använda dyra katalysatorer gjorda av ädelmetaller lyckades forskarna ta fram betydligt billigare metaller och metalloxider som gav samma resultat."
Skicka en kommentar