tisdag 23 april 2013

Primitiv reaktion i media

Inte har vi kommit långt. Ett par ryska flygplan genomför övning några mil utanför Sverige. Sverige undviker att demonstrera makt. Man skickar inte upp några plan.
Nu förfärar sig ledarskribenterna över flathet och bevis på dålig försvarsberedskap. Maktdemonstration ska mötas av maktdemonstration är innebörden av de flesta kommentarerna. Så här primitiva är vi fortfarande. Nu måste vi gå med i NATO lyder ropen.
Är det inte i stället så att argumenten för att inte ingå i försvarsallianser har stärkts? Syftet med sådana är att träna i användning av våld. Är bästa försvaret att inte ingå i någon allians?
Vad man borde göra med anledning av en sådan händelse, som den med ryska plan, som övar i närheten av Sverige, är att ta kontakt med högsta ledningen i Ryssland och föra en dialog utifrån händelsen. Naivt, säger nog de flesta, som läser detta. Naivt, säger jag om den nu pågående debatten. Dock menar jag att historien lärt oss att våld föder våld
Skicka en kommentar