lördag 27 april 2013

KD emot förnybart?

Detta är intressant. Nog spretar Alliansens energipolitik en aning
"Fem kristdemokrater går till angrepp mot förnybara energikällor med sällsynt ogenomtänkta argument (Brännpunkt 19/4). Nästan 40 procent av elproduktionen kommer från kärnreaktorer som – oavsett om man tycker att kärnkraft är bra eller inte – kommer att tas ur drift inom tio till tjugo år. De är helt enkelt för gamla för att hålla vid liv…. Oavsett vilket man väljer så kommer det att behövas stora investeringar och subventioner. Det ekonomiskt intressanta är vad som kostar mest över tid; vilka energikällor som ger den billigaste elen och hur hållbart systemet blir. Det skriver Lise Nordin (MP) i en replik".


Skicka en kommentar