tisdag 7 maj 2013

Förnybar elproduktion försenas i onödan

Försenade investeringar i nätutbyggnad och långsamma tillståndsprocesser har lett till bristande anpassning av näten till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionsverket. – Elnät både inom landet och till våra grannländer måste prioriteras högt de kommande åren för att inte bli ett hinder för utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström vd Svensk Vindenergi.
Skicka en kommentar