onsdag 1 maj 2013

Politik är att våga och vilja

En måttligt kunnig person, som jag, tror att det är möjligt att åstadkomma en revolution på energiområdet om politiker vågade och ville. Men modet och viljan måste bottna i en insikt om att nuvarande system inte är hållbart. Det kortsiktiga ekonomiska tänkandet måste ersättas av ett systemskifte där naturens resurser får ett pris. Vi kan inte fortsätta att betrakta resurserna som oändliga. Här ett exempel, som bidrar till att skingra pessimismen
Världens största soldrivna fartyg. MS Tûranor PlanetSolar är den första båten i världen som seglat jorden runt på solkraft. Nu ska katamaranen färdas på Golfströmmen hela vägen från Florida till Norge.
Skicka en kommentar