lördag 11 maj 2013

Ge den olämplige ännu större ansvar?

Staten sätter upp mål för kommunerna. På det viktiga skolområdet är målen tydliga. Måluppfyllelsen är dålig, en del säger usel. Lärare flyr från sitt jobb. Sverige halkar efter. Finland är ett mönster. Bilderna är många.
Den som sätter upp mål måste följa upp målen och vidta åtgärder för att få utförarna, kommunerna, att leva upp till målen. Staten har misslyckats totalt i den rollen. Statens styrning av skolan är usel. Någon brist på statliga verk för uppgiften torde inte vara förklaringen.
Lösningen sägs nu vara att den som inte klarar att följa upp mål och utkräva ansvar ska ta hand om även driften.
Tänk om det är så att det är på den statliga nivån som på den regionala inom landstingen, politikerna har inte förstått sin roll. Men som vanligt när politiken misslyckas så gör man problemet till ett organisatoriskt problem
Skicka en kommentar