onsdag 8 maj 2013

Vindkraften håller sig flytande

”Förslaget om utsläppsrätterna lever fortfarande”
EU:s miljöministrar har samlats i Dublin för intensiva diskussioner kring förlaget om att skjuta upp 900 miljoner utsläppsrätter till nästa handelsperiod av EU:s handelssystem för koldioxid, så kallad backloading. Värden för mötet, Irlands miljöminister Phil Hogan, hävdade att frågan inte är avgjord trots att EU-parlamentet har förkastat förslaget. ”EU-parlamentets miljöpolitiker ska kontaktas och vi ska tillsammans se vilka ändringar som kan göras utan att kärnpunkten i förslaget går om intet”, sade han till media och aviserade att ett nytt förslag ska upp på bordet under året. Det skriver Miljörapporten.

Flytande vindkraft för stora djup
På riktigt djupt vatten finns den bästa vinden som kan tas tillvara med hjälp av flytande vindkraftverk. Amerikanska forskare menar att de även kan lagra energi som senare kan användas vid behov. Fördelarna är många jämfört med verk som står på sjöbotten. Vinden blåser jämnare långt ute till havs, verken kan placeras avsides sjöleder och utom synhåll för människor på land.
Skicka en kommentar