onsdag 8 maj 2013

Flytta vart du vill, kommunen ordnar bostad

Det är inte lätt att styra i kommunerna om man har bara skyldigheter formulerade av riksda´n och tolkade av domstolar. Dagens nyhet om att Uppsala kommun måste ordna bostad åt en familj, som flyttat från Gävle utan att ha bostad har jag tagit del av genom endast min morgontidning.
Om beskrivningen är riktig måste självklart kommunen överklaga. Vart kan en sådan här dom leda. Ett prejudikat, som måste hävas, har skapats.
Skicka en kommentar