tisdag 7 maj 2013

Lite mer kopierat om energi

Energianvändningen i transportsektorn minskade 2012 2 %, pga ekonomiska läget och en effektivare personbilspark. Andelen förnybar energi i transportsektorn var 11,8 %, upp 3 %-enheter mot 2011, enligt EU:s förnybartdirektivs räknesätt. Alla biodrivmedel utom E85 ökade, främst pga högre låginblandningsvolymer biodiesel och ökad dieselanvändning. 34 TWh bensin användes, ner 8 %, 45 TWh diesel, upp 1 %.
 
Det 40% nedsatta förmånsvärdet för gasbilar förlängs till och med 2016, liksom för elbilar och laddhybrider, som  alla först nedsätts till motsvarande bensinbil. GB är positiva till nedsättningen men menar i grunden att förmånsbeskattningen, liksom fordonsbeskattningen, bör utgå från faktisk klimatpåverkan istället för från teknikvalet. Skattebefrielsen för höginblandade biodrivmedel, som E85 och biogas, blir kvar också efter 2013.
 
Att tvätta bilen hemma släpper ut 2 000 ton olja och 5,5 ton tungmetaller i mark och dagvatten. Jönköpings kommun inför böter på upp till 10 000 kr för den som tvättar bilen på gatan, och andra tar efter, utifrån miljöbalkens hänsynsregler. Men 54% bilägare känner inte till om den egna kommunen har ett förbud. 31% tvättar bilen på gatan eller uppfarten, 45% på landsbygden, enligt OKQ8.  
Skicka en kommentar