tisdag 7 maj 2013

Biobränslen ska ge klimatnytta

EU-parlamentets rapportör Lepage föreslår lägre nivåer för indirekta markeffekter för etanol än för biodiesel, och nya hållbarhetskriterier för både bränslekvalitetsdirektivet (FQD) och förnybarhetsdirektivet (RED). En “grandfathering clause” föreslås, så att alla biobränslen t.o.m. 2017 inte behöver uppfylla kraven för nivåer upp till 2010 års produktionsnivå på 4.27%, varav 80 % biodiesel. 2018-2020 gäller 2008 års nivåer. Offentlig stimulans föreslås avslutas 2018 för biobränslen som inte ger tydlig klimatnytta. För andragenerationens biobränsle föreslås en koppling till Framework Directive on Wastes för att säkerställa att det verkligen är restprodukter som används. Därtill föreslås 12% minskad total energianvändning till år 2020 jämfört med 2012.
 
EU-kommissionen föreslår mer flexibla regler för maxvikt och maxlängd för lastbilar och bussar, så att de kan använda mer aerodynamiska tillägg, och att högre totalvikt godtas om alternativa, tyngre drivlinor används. Bränslebesparingen anges till upp till 10%, 50 milj ton CO2/år 2030 om alla lastbilar inför förbättrad aerodynamik och hybriddrift. Minskad bränslekostnad blir 5000 EUR/år för en lastbil som körs 100 000 km/år. Förslaget går nu till parlament och ministerrådet, nya fordon kan användas tidigast ca 2018. 
 
Skicka en kommentar