torsdag 9 maj 2013

Vindkraftsrekord

Nytt vindkraftsrekord 2013, men därefter avmattning Svensk Vindenergi spår i sin nya prognos att 2013 kommer bli ett nytt rekordår för vindkraften räknat i årlig installerad effekt, men bedömer att toppen är nådd och att mindre vindkraft nu väntas byggas de närmaste åren. – Utbyggnaden de senaste åren visar att det finns en stor potential för vindkraften i Sverige och att det är möjligt att nå riksdagens planeringsram till år 2020 om det finns politisk vilja. De ovanligt låga priserna på el och elcertifikat gör dock att vi förväntar oss en lägre utbyggnadstakt de kommande åren, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi
Skicka en kommentar