onsdag 8 maj 2013

Förnybart gör framsteg

Utbyggnaden av vindkraft fortsatte under 2012
Vindkraften fortsätter att öka i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att under 2012 installerades 842 MW fördelat på 367 nya vindkraftverk. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor och uppgick till 7,2 TWh i slutet av året. Västra Götalands län producerar mest el från vindkraft av alla län i Sverige.

Är elcertifikatsystemet den bästa lösningen?
Elcertifikatsystemet har funnits i snart tio år. Har det under denna tid tjänat sitt syfte att öka andelen förnyelsebar el med 25 terawattimmar från 2002 till 2020? Det verkar onekligen så. Vid årsskiftet förra året hade den förnybara elproduktionen i Sverige ökat med 13,3 terawattimmar sedan införande av stödsystemet.

Vätgas producerad med vindkraft kan bli ny export
Vätgas producerad med vindkraft kan bli början på en ny hållbar industri med mycket stora exportframgångar. Om den byggs ut i takt med att allt fler bilar med bränsleceller byggs och säljs. Ledande biltillverkare – Daimler, BMW, Toyota, Honda, GM, Hyundai och Nissan – planerar att starta produktion 2014/2015, skriver energianalytiker Roger Fredriksson.
Skicka en kommentar