lördag 11 maj 2013

Internationella positiva enrginyheter

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) förutspår i en ny studie att de årliga investeringarna i förnybar energi kommer att öka med 230 procent fram till och med 2030. Detta är 35 procent högre än vad Bloomberg trodde för ett år sedan. Fram till år 2030 förväntas 70 procent av all nyinstallerad elproduktion vara förnybar. Förklaringen är de sjunkande kostnaderna för förnybar energi. – Detta är en glädjande nyhet som visar att vindkraft och annan förnybar elproduktion är konkurrenskraftigt gentemot de traditionella kraftslagen såsom kol och olja, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

I nästan alla EU-länder har andelen förnybar energi ökat. Bäst i klassen är Estland och störst i klassen är Sverige. Det visar en rapport från Eurostat som beskriver åren 2004 till 2011. Målet för EU är att andelen förnybar energi år 2020 ska uppgå till sammanlagt 20 procent.

EU anklagar kinesiska solpanelstillverkare för att få otillåtna subventioner av den kinesiska regeringen. Handelskommissionären Karel De Gucht trycker nu på för att införa provisoriska tullar på omkring 40 procent på kinesiska solpaneler.

Nya kriterier kommer att göra det lättare för projekt inom biogas, vindkraft och solenergi för att ansöka om bidrag inom EU. Den finska regeringen kommer att ändra tillämpningskriterierna för att bekräfta EU:s regelverk, rapporterar Invest in Finland. Omkring 145 miljoner euro har reserverats för att stötta förnybar energiproduktion.

I slutet av april driftsattes 59 vindkraftverk med en total kapacitet på 212,4 MW. Därmed är Anholt Danmarks största havsbaserade vindkraftspark.

Denham Capital Management LP, en amerikansk riskkapitalfond, investerar 75 miljoner dollar i vindkraft i Australien, där produktionen från vindkraftverk har blivit billigare än kol.

Är detta flygindustrins framtid: Ett flygplan drivet helt av solen och med solceller på vingarna? Framtidsprojektet Solar Impulse landade i helgen i Arizona efter att ha klarat sin första delsträcka på färden över USA.
Skicka en kommentar