tisdag 7 maj 2013

Kina drabbat av kol

Det internationella energiorganet IEA varnar för att utvecklingen av ren teknik går för långsamt. Investeringarna i ren teknik ligger idag långt under den nivå som skulle krävas för att förhindra de värsta klimatscenarierna skriver IEA i en ny rapport. Medan USA i allt högre utsträckning använder sig av gas istället för kol har kollapsen av priserna för utsläppsrätter inom EU lett till ökad kolanvändning under senare år. 2011 installerade Kina en kolreaktor som genererar lika mycket energi som totalt produceras i Turkiet och landet står idag för 46 procent av världens totala kolkonsumtion.

Under förra året var USA och Europa motorn i fortsatt stark positiv utveckling för vindkraftsindustrin. Globalt tillfördes 44,8 GW ny kapacitet från vindkraft under 2012. Det framgår av Global Wind Energy Councils årliga marknadssammanställning. 2013 förväntas tillväxten mattas av, följt av en återhämtning under 2014 och framåt. Avmattningen kommer enligt prognosen att ske på de tre marknader som dominerat de senaste åren; Kina, USA och Europa. På de två senare beror avmattningen på politisk osäkerhet som undergräver investerarnas förtroende. I Kina väntas 2013 bli ett år av konsolidering efter några år av massiva investeringar inom vindenergi.
Skicka en kommentar