tisdag 7 maj 2013

Låga utsläpp 2012

Miljöbilar, en svag konjunktur och mycket regn bidrog till rekordlåga utsläpp av växthusgaser under 2012. Anledningen till att utsläppen var så låga i fjol är tre faktorer. Till att börja med har svenskar  blivit bättre på att köra miljövänligt. Även den svaga konjunkturen har visat sig vara bra för miljön. När ekonomin går trögt blir produktionen hos utsläppstunga industrier mindre, varpå utsläppen minskas. Till sist har vädret varit en viktig faktor till rekordåret. Den stora mängden nederbörd ökade användningen av vattenkraft som energikälla istället för fossila bränslen.
Skicka en kommentar