tisdag 7 maj 2013

Sänkta ambitioner i EU?

Det finns tecken inom EU att länder vill sänka ambitionen och vänta på Kina och USA i klimatfrågan. Mot en sådan utveckling vill den svenska regeringen vara en motkraft och hävda behovet av progressiva klimatmål för perioden efter 2020. Det skriver statsråden Lena Ek och Anna-Karin Hatt i en debattartikel i Dagens Industri. EU måste ha en tydlig gemensam linje inför avgörande globala klimatförhandlingar 2015, hävdar de. Lena Ek och Anna-Karin Hatt beklagar att EU-parlamentet nyligen röstade nej till så kallade backloading, att skjuta upp utsläppsrätter till nästa handelsperiod. Men frågan är inte avgjord och Sverige kommer fortsätta att driva en sådan linje i ministerrådets diskussioner.
Skicka en kommentar