tisdag 7 maj 2013

Tyskland fortsätter att avveckla

Tyskland gör en enorm satsning för att klara kärnkraftsavvecklingen. Vid middagstid i torsdags producerades elström från sol- och vindkraft motsvarande 26 kärnreaktorer. Men energiproduktionen från förnybara energikällor svänger mycket beroende på rådande väderförhållanden.
Skicka en kommentar