söndag 16 juni 2013

Fler än landstingsstyrelseordföranden ansvariga?

Hur informerad var oppositionen i landstinget om avsikten att avskeda landstingsdirektören? Av mediarapporteringen kan man fås att tro att oppositionen hade information, men att reaktionen kom i samband med medias rapportering. Om detta är riktigt måste ett ansvar anses falla på även oppositionen. Skulle någon utöver landstingsdirektören ha varit nårvarande vid uppsägningen faller ett tungt ansvar på den personen. Vem har alla fakta och vem vågar informera? Media vågar men vill inte.
Skicka en kommentar