söndag 16 juni 2013

Telge Energi om elpriset

"Elpriset nu och framöver

Trots att kärnkraften producerade mindre el än planerat och att vi inte haft lika mycket nederbörd som förväntat, blev elpriset för maj ändå relativt lågt. Det beror främst på att det milda vädret gjort att vi förbrukar mindre el. Prisskillnaderna mellan de olika elområdena var också små under maj. Det genomsnittliga elpriset blev 31.6 öre per kilowattimme. Vår bedömning är att det varmare vädret i kombination med en minskad förbrukning från hushåll och industri gör att elpriset kommer att sjunka något framöver.

Många högtrycksdagar med lite nederbörd i slutet av vintern och i början på våren resulterade i ett underskott i den hydrologiska balansen. Men med maj kom regnet. Och även om det blev mindre regn än vad prognoserna förutspådde, kom det mer regn än vad som är normalt för årstiden. Det, tillsammans med det varmare vädret, gjorde att tillrinningen i vårfloderna ökade, vattenmagasinen fylldes på och elpriset sjönk.


 Solupproret till Riksdagen

På Världsmiljödagen den 5 juni lämnade vi över 21 000 namnunder-skrifter för sänkt skatt på ren el till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Hon håller med om att det ska vara lönsamt för konsumenten att välja ren el.
Samtidigt pekade hon på att andelen förnybar energi ökar stadigt och att regeringen inom kort kommer ge nya förslag för att snabba på omställningen mot ett fossilfritt energisystem. Enligt henne är klimatutmaningen i mycket en energiutmaning. Telge Energi kommer dock fortsätta arbeta för sänkt skatt på ren el."


 

Skicka en kommentar