måndag 17 juni 2013

Vind ger tillväxt

Energiinvesteringarna fortsatt höga och bidrar till tillväxten
På uppdrag av Vestas har WSP Strategi och Analys undersökt vindkraftens ekonomiska effekter mellan 2010 och 2020. Investeringarna i vindkraft beräknas växa från 6 till 17 miljarder kronor per år under perioden. Det innebär att vindkraftens andel av de totala investeringarna kommer att öka från 1,2 procent 2012 till som mest 3,5 procent enligt de här siffrorna. Vindkraften kan därmed ge ett väsentligt bidrag för att öka den låga investeringskvoten, det vill säga investeringarnas andel av BNP, säger Bengt Roström, nationalekonom och senioranalytiker på Nordea.
Skicka en kommentar