måndag 17 juni 2013

Nej till bindande mål

Varör?, undrar jag

Regeringen väljer att inte stödja nya mål för förnybar energi i EU
Regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering för 2030, utan vill att detta ska utredas vidare. Detta trots att regeringen samtidigt konstaterar att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom EU. – Det är djupt olyckligt att regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål för förnybar energi. Detta hämmar den förnybara elproduktionen i EU och Sverige, vilket drabbar både klimatet och den industriella tillväxten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.
Skicka en kommentar