söndag 2 juni 2013

Obegripligt om sophanteringen

Jag hade för snart ett år sedan förmånen att få lära mig mer om hur man på ett smart sätt kan hantera hushållens sopor. Det system, som framstår som ett mönster är vad man har i, till exempel och framför allt, Eskilstuna. Man sorterar i olikfärgade påsar vilka separeras automatiskt. Eskilstuna har också lyckats få hushållen att sortera på ett utmärkt sätt. Man sorterar rätt till mer än 95 %.
Nyligen har förslag om att införa samma system i Uppsala diskuterats i kommunfullmäktige i Uppsala. Läser jag rätt. En majoritet säger nej. Man säger nej till ett system, som, till exempel Stockholmspolitiker ser som en vision och som man drömmer om och jag och vissa andra Uppsalapolitiker ser som omedelbart realistiskt.
Inställningen känns mossig
Skicka en kommentar