onsdag 21 augusti 2013

Snabbt och rätt om UCC

Bra Alliansen i landstinget. Vård ska ges på ett så bra sätt som den är möjlig. Stort utrymme har getts i media åt en vårdform, bukhinnecanceroperationer. Professionen vid Akademiska sjukhuset anser att man där har kompetensen för att på ett bra sätt utföra dessa operationer. Media anser att det är en skandal att landstinget inte bekostar operationer vid den privata kliniken UCC. Av insändare att döma finns en uppslutning bakom privat verksamhet på detta område. De vinster företaget förväntas göra stannar inom Sverige och tillfaller ägarna av företaget.
Nu är något på gång. Främsta företrädarna för Alliansen i landstinget har i pressmeddelande uttalat att man anser att landstinget ska bekosta operationer vid UCC. Det är nu viktigt att man snabbt klarar ut formaliteterna. Hur ärendet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att se ut återstår att se. Men rimligen kommer det att gå ut på att i avtal med UCC förbinda sig att betala för de operationer, som landstinget beslutar ska utföras vid UCC. Vem eller vilka, som ska avgöra vilka patienter som ska överföras till UCC måste ingå i det beslut HSS kommer att fatta.
Och, beslutet måste komma inom kort. Men, det måste också bli rätt.
Skicka en kommentar