tisdag 10 december 2013

Mer pengar till Östersösamarbete och fredsskapande

När jag tar del av beslut fattade av riksdagen är det inte alltid besluten ger en behaglig känsla. Men här är ett behagligt beslut.
Samarbetet inom Östersjöregionen måste utvecklas. En huvudfråga är hur man ska undvika en katastrof i Östersjön. Fiskbeståndet mår allt sämre och möjligheterna att reparera försvåras för varje dag som kraftfulla åtgärder inte vidtas.
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Vad består den av? Tyvärr är det ofta fråga om olika slags vapenanvändning. När ska man börja att tydligt ange att fredsskapande åtgärder måste handla om ickevåldsmetoder. Svensk forskning är härvid världsledande. Använd den
"Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt två miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2014. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet."
Skicka en kommentar